දින නියමයක් නැතිව මැතිවරණය කල් දමන්න අලුත් යෝජනාවක් ?

මහ මැතිවරණය, ජනාධිපතිවරණය, පළාත් සභා මැතිවරණය එක් දිනකදී පවත්වන්නට ආණ්ඩුව විසින් කර ඇති යෝජනාව පළාත් සභා මැතිවරණය කල් දැමීම ඉලක්ක කරමින් කල බවට සැක බව පැෆරල් සංවිධානය කියයි.

සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා සදහන් කරන්නේ දැනටමත් මාස 15ක් පළාත් සභා මැතිවරණය ප්‍රමාද වී තිබෙන නිසා වහා එය පැවැත්විය යුතු බවයි.

නමුත් මැතිවරණ 03ම එක දිනක පවත්වන්නේ නම් දිනය පිළිබඳව ගැටලුවක් ඇතැයිද ඔහු කියයි.

කෙසේ වෙතත් අවශ්‍ය ජනාධිපතිවරණය හා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය එක දිනක පැවැත්වීමට හැකි යයිද ඔහු වැඩි දුරටත් පැවසීය.