මගේ ඇමතිකම කැපුවේ ජනාධිපතියි.. ඒක ලොකු අසාධාරණයක්..- ෆවුසි

තමනට අගමැතිවරයා විසින් යෝජනා කර තිබූ ඇමති ධුරය කපා දමා ඇත්තේ ජනාධිපතිවරයා විසින් යයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා පවසයි.
තමනට වූ මෙම අසාධාරණය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී ජනාධිපති හා අගමැති සමගින් ඉදිරියේදී සිදු කරන බවද ඔහු කියයි.

කෙසේ නමුත් තමන් ආණ්ඩුවට එක්වූයේ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය වෙනුවෙන් මිස කිසිසේත්ම ඇමති ධුර බලාපොරොත්තුවෙන් නොවන බවද ඔහු සදහන් කරයි.