ආණ්ඩුව මහින්දටද ? එජාපයටද? නීති ක්ෂේත්‍රයේ නැවත කතාබහක් මතුවෙයි

මන්ත්‍රීවරු 12 දෙනෙකු අයවැයට ජන්ද දෙන්න ඉදිරිපත් නොවීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වන්නට යමින් එ.ජාපය තුළ යුද්ධයක් ඇතිව තිබෙන බව පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන සඳහන් කරයි.

ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ ලක්ෂ 20 ක් වැය කරමින් නවිකරණය කරන ලද මත්තේගොඩ ප්‍රධාන ක්‍රීඩාගාරය හා අළුතින් ඉදි කළ ක්‍රිකට් පුහුණු දැල් ආවරණ තනි තීරුව ක්‍රීඩා සමාජ වලට පැවරීමේ උත්සවයට සහභාගි වෙමිනි.

එහිදී ඔහු මෙලෙසද සඳහන් කළේය.

“අතුරු සම්මත ගිණුම ඉදිරිපත් කළ වේලාවේ ආණ්ඩුවට තිබුණේ ජන්ද 102යි. ඉන් ටී.එන්.ඒ ඉවත් කළාම එ.ජා.ප යට ජන්ද 88 තියෙන්නේ.එහෙනම් ජන්ද 88 තියෙන එ.ජා.පයද ජන්ද 103 තියෙන මහින්ද රාජපක්ෂටද ආණ්ඩුව භාර දිය යුත්තේ යැයි පවසමින් රටේ සහ නීති ක්ෂේත්‍රයේ කතාබහක් ඇතිවෙලා තිබෙනවා‘‘