ඇමතිවරුන් දෙදෙනෙක් ඉල්ලා අස්වීමෙන් පසු යලි දිවුරුම් දෙයි

ඉකුත්දා දිවුරුම් දුන් නව කැබිනට් මණ්ඩලයේ අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙකු ඉල්ලා අස්වීමෙන් පසු යළි සිය ධුරයන්හි දිවුරුම් දී තිබෙනවා. හරින් ප්‍රනාන්දු සහ මලික් සමරවික්‍රම යන අමාත්‍යවරුන් මෙලෙස සිය අමාත්‍ය ධුරයන් ගෙන් ඉල්ලා අස්වීමෙන් පසු ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ යලිත් වරක් දිවුරුම් දී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.
ඉකුත් දෙසැම්බර් 21 වන දා විදුලි සංදේශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්, විදේශ රැකියා සහ ක්‍රීඩා යන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් හරින් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යවරයා ද  සංවර්ධන උපාය මාර්ග, ජාත්‍යන්තර වෙළද සහ විද්‍යා, තාක්ෂණ සහ පර්යේෂණ අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මලීක් සමරවික්‍රම දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

නමුත් එම අමාත්‍යධුරයන් හි සිදුකරන ලද සංශෝධනයක් හේතුවෙන් මෙම අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනා සිය අමාත්‍යධුරයන් ගෙන් ඉල්ලා අස්වීමෙන් පසු යලිත් වරක් දිවුරුම් දී ඇති බව අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජනාධිපති ලේකම් උදය ආර්. සෙනවිරත්න සඳහන් කර සිටිනවා.

ඒ අනුව නව අමාත්‍යංශ විෂය පථයන්ට අනුව හරින් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යවරයා ගෙන් ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් විෂයද, මලික් සමරවික්‍රම අමාත්‍යවරයා ගෙන් විද්‍යා තාක්ෂණ සහ පර්යේෂණ විෂය ඉවත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව හරින් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉවත් කරන ලද ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරයෙක් ලෙසට අජිත් පි. පෙරේරා හට හිමිවූ අතර, මලික් සමරවික්‍රම අමාත්‍යවරයා ගෙන් ඉවත් කරන ලද විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශය කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරයෙක් ලෙසට සුජීව සේනසිංහට හිමිවුවා.