එජාප මන්ත්‍රිවරුන් 7ක් ස්වාධීන වෙන බව කියයි !

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් හත්දෙනකු, පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීනව කටයුතු කරමින්, ජනතා විරෝධී ඇමැතිවරුන්ගේ වැය ශීර්ෂවලට විරුද්ධව ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමට තීරණය කළ බව එ.ජා.ප. මන්ත්‍රි හේෂා විතානගේ පැවැසීය.

ගොඩකවෙල නගරයේ ඊයේ (30දා) පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී කරුණු දක්වමින් මන්ත්‍රිවරයා මෙසේද කීය.

''අපේ පාක්‍ෂිකයන් කැප කිරීම් කරලා එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්න අප හා එක්ව කටයුතු කරලා තියෙනවා. පසුගිය දින කිහිපය තුළ සමහර ඇමැතිවරුන්ගේ හැසිරීම් දෙස බලන කොට අපට සෑහීමකට පත්වෙන්න බැහැ.

මේ අමාත්‍යවරුන්ට සුරංගනා ලෝකවලින් බිමට බැහැලා රටේ අහිංසක මිනිසුන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන් විදියට, මේ ආණ්ඩුව ඉදිරියට යායුතුයි කියලා.

අපි අගමැතිතුමාට දැනුම් දෙනවා. එසේ නොවුණහොත්, පසුපෙළ මන්ත්‍රිවරුන් හැටියට අපි මන්ත්‍රිවරුන් හත්දෙනකු මේ වෙනකොට තීරණය කරලා, අපි පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීන මන්ත්‍රිවරුන් හැටියට පෙනී සිටිමින් ජනතා විරෝධී ඇමැතිවරුන්ගේ වැය ශීර්ෂවලට විරුද්ධව අපි ඡන්දය පාවිච්චි කරන බව අගමැතිතුමා හමුවෙලා අපි ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා යැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි හේෂා විතානගේ පැවැසීය.