ජනාධිපති විසින් පාර්ලිමේන්තුවටත් මන්ත‍්‍රින් 225ටත් නිග‍්‍රහ කරනවා..

ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුවටත් මන්ත‍්‍රීවරුන් 225ටමත් නිග‍්‍රහ කරමින් සිටින්නේ යයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රි ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ල මහතා පවසයි.

‘කථානායකතුමාට අපේ ප‍්‍රණාමය පිරිනමනවා මන් ද චෝදනා පවා එල්ල
වුනා නීතිවිරෝධීව කටයුතු කලා කියලා.

පාර්ලිමේන්තුවේදී ප‍්‍රකාශ කලා වයාජ අගමැතිවරයාට බහුතරය පෙන්විය නොහැකි අවස්ථාවේදී රටේ අගමැතිවරයෙක් හා කැබිනට් මණ්ඩලයක් නොමැති බවට අද වනවිට අධිකරණයෙන් එය සනාථ කරලා තිබෙනවා.

ඒ වගේම අද අපේ රටේ වයවස්ථාව දිනපතා උල්ලංඝනය වෙනවා. පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම අත්හිටවලා තිබෙනවා. ව්‍යාජ අගමැති හා කැබිනට් මණ්ඩලය අත්හිටවලා තිබෙනවා.

තවද විධායකය ප‍්‍රකාශ කරනවා පාර්ලිමේන්තුවේ 225ම කිව්වත් මම අහන්නේ නැ කියලා. මේක පාර්ලිමේන්තුවට කරපු නිග‍්‍රහයක්. ව්යවස්ථාව අනුව විධායකය පාර්ලිමේන්තුවට වගකිව යුතුයි.

අපේ රටේ ඉතිහාසයේ ප‍්‍රථම වතාවට අගමැතිවරයෙක් හා කැබිනට් මණ්ඩලයක් නැතිව කටයුතු කරගෙන යනවා.

- lankacnews