සුමන්තිරන්ට නොනිල මට්ටමින් උතුර පාලනය බාර දෙයි.. ප‍්‍රබල ඇමති ධුරයකටත් යෝජනා !

ආන්ඩුවේ ඇමති ධුරයක් බාර ගන්නා ලෙස දෙමල සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතාට එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප‍්‍රබලයෙකු විසින් ආරාධනා කර ඇති බවට වාර්තා පලවෙයි.

ඔහුට බාර ගන්නැයි යෝජනා කර ඇත්තේ උතුර සංවර්ධන හා නැවත පදිංචි කිරිම් ඇමති ධුරය වුවද එම ඉල්ලීම බැහැර කරමින් සුමන්තිරන් පවසා ඇත්තේ තම උපදෙස් මත ලේකම්වරයෙකු මගින් අමාත්‍යාංශයේ වැඩ කරගෙන යාමට හැකි බව යයිද වාර්තාවන්හි සදහන්ය.
මෙම ඇමති ධුරයම බාර ගන්නැයි ඩග්ලස් දේවානන්දා මහතාට ආරාධනා කර ඇතත් එය ප‍්‍රතික්‍ෂප කරමින් දේවානන්ද මහතා තමන් ඇමතිකම බාරගත්තත් දෙමල සන්ධානයට උවමනා ලෙස කටයුතු කිරීමට සිදුවන බව සදහන් කර ඇත.

-lankacnews