ව්‍යවස්ථාව හැදීම නතර කළ තැන සිට අරඹනවා - මනෝ ගනේෂන්

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කටයුතු එළැඹෙන ජනවාරි මාසයේ සිට නැවත ආරම්භ කෙරෙන බව ජාතික ඒකාබද්ධතා සංහිඳියා රාජ්‍ය භාෂා හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් මහතා පැවැසීය.

අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේ නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කටයුතු නතර කළ තැන සිට ආරම්භ කරන බවත් නැවත මුල සිට එහි කටයුතු ආරම්භ කිරීම මෝඩ ක්‍රියාවක් බවත්ය.

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා හා අගමැතිවරයා සමඟ කඩිනමින් සාකච්ඡා කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවද මනෝ ගනේෂන් මහතා කීය.

අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් පැවැසුවේ වත්මන් ආණ්ඩුවේ නිල කාලය අවසන් වීමට පෙර නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සකස් කොට සම්මත කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවයි.

මව්බිම