බුදු පිලිම කැඞීම ගැන මාවනැල්ල මස්ජිදුල් අබ්රාර් ජුම්මා පල්ලියෙන් නිවේදනයක්

මාවනැල්ල මස්ජිදුල් අබ්රාර් ජුම්මා පල්ලිය මගින් මාවනැල්ල බුදු පිළිම කැඩිමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය වෙත 29 වැනි දින නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

එහි සඳහන් වන්නේ. පසුගිය දින වල මාවනැල්ල අවට ප‍්‍රදේශවල ඉදිකර තිබු බුදු පිළිම කිහිපයක් හානියට පත්කිරිම ගැන දෙල්ගහගොඩ මුස්ලිම් පල්ලියේ දායක සභාව හා මුස්ලිම් ප‍්‍රජාය මෙම සිද්ධිය දැඩි ලෙස හෙලා දකින බවයි.
මෙම අසෝබන සිද්ධිය අප ගම තුල තරුණයන් පිරිසක් චෝදනාවකට ලක්ව අත්අඩංගුවට පත්විම ගැන අප බලවත් කම්පාවට පත් වන අතර අපගේ කණගාටුව සමස්ථ බෞද්ධ ප‍්‍රජාවට ප‍්‍රකාශ කරන අතර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැරදි කරුවන් නිතීයේ රැහැනට හසු කරගනිමින් උපරිම දඩුවම් ලබා දි සාමය සහජීවනය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන ලෙස ආකරක්ෂක අංශ වලින් ඔවුන් ඉල්ලා සිටි.

එමෙන්ම මෙ සිදුවිම වලට සම්බන්ධ වු මෙහෙයෙවු පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනිම සඳහා දෙල්ගොඩ මුස්ලිම් පල්ලියේ දායක සභාව හා මුස්ලිම් ජනතාව ආකරක්ෂක අංශවලට මේ වනතුරු සම්පුර්ණ සහයෝගය ලබාදි ඇති අතර ඉදිරි පරික්ෂණ වලටද අප සහයෝගය ලබාදිමට කැප වෙන බව මෙම ලිපියෙන් ප‍්‍රකාශ කර ඇත.

ඔවුන් වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙම සිද්ධිය පදනම් කර ගෙන ජාතිවාදි ගැටුම් ඇති විම වලක්වා ලිමට ආරක්ෂක අංශ වලට පියවර ගන්නා ලෙසටයි.

– කෑගල්ල සමන් විජය බණ්ඩාර