හමුදාව උතුරෙන් ඉවත් වෙනවාට දෙමළ ජනතාවගෙන් දැඩි විරෝධයක් - රණවිරුවන් ඉල්ලා උතුර පුරා පෝස්ටර්

හමුදාවන්ගේ සහ පොලීසියේ සහය තවදුරටත් අවශ්‍ය බව පවසමින් කිලිනොච්චිය සහ මුලතිව් ප‍්‍රදේශවල පෝස්ටර් සහ බැනර් ප‍්‍රදර්ශනය කර තිබෙනවා. ඉකුත් දා ඇතිවූ ආපදාවලදි තමන්ට සහය වූයේද, දෙමළ දේශපාලනඥයින් නොව හමුදාව සහ පොලීසිය බවයි ඒවායේ දැක්වෙන්නේ.

ඒ නිසා වන්නියේ දෙමළ වැසියන් හමුදාවට සහ පොලීසියට ගරු කරන බව ද එම පෝස්ටර්වල සඳහන්ව තිබෙනවා. ‘‘යුද හමුදාව උතුරෙන් පිටව යායුතු නොවේ’’ යනුවෙන් ද ඇතැම් පෝස්ටර් සහ බැනර්වල සඳහන්ව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

විපතට පත්වූවන්ට ලබා දුන් ආහාර පාර්සල්වල කඩදාසි හෝ ආධාර අසුරා තිබූ කාඞ්බෝඞ් පෙට්ටි ඉරා ලබා ගත් කාඞ්බෝඞ් තීරුවල මෙම බොහෝ පෝස්ටර් ලියා තිබෙනවා. රෙදි මත ලියන ලද බැනර් ද දැකගත හැකි වේ.  සංවර්ධන කටයුතු විස්තර කරමින් සවි කර ඇති පුවරුවල ද මෙවැනි පෝස්ටර් සහ බැනර් ප‍්‍රදර්ශනය කර තිබෙනවා.

-නෙත්