අර්බුදය විසඳීමට මහින්ද කියන එකම මඟ ?

රට තුළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඇති කළ හැකි එකම ක්‍රමය වන්නේ මහ මැතිවරණයක් පැවැත්වීම බව ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කළ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා මහ මැතිවරණය යන කරුණු යටතේ අග්‍රාමාත්‍ය
කර්යාලයේ දි ඊයේ (02) විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් ඔහු මෙ බව ප්‍රකාශ කළේය.

කැඳවා ඇති මහ මැතිවරණයක් නොපවත්වන ලෙස ඉල්ලන දේශපාලන පක්ෂ සිටින එකම රට ලංකාව බව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එහිදී ප්‍රකාශ කරයි.

මෙරට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට හා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතට අනුව යමින්, ජනාධිපතිවරයා 2018 නොවැම්බර් 09 වෙනි දින පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරිමින් නිකුත් කළ ගැසට් පත්‍ර නොවැම්බර් 19 හා 26 අතර නාම යෝජනා භාර ගැනීමටත්, 2019 ජනවාරි 5 වෙනිදා ඡන්දය පැවැත්වීමටත්, නව පාර්ලිමේන්තුව ජනවාරි 17 වන දා මුල් වරට රැස්වීමටත්, දින වකවානු සියල්ලම නියම කර තිබු බවත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ඒ අනුව කටයුතු සිදුවුවා නම් ඉතාම කෙටි කලකින් රට නැවතත් ස්ථාවර වන බවද ඔහු එහි දි සඳහන් කළේය.