අන්තිම පේළියේ ඉඳගෙන හරි UNPය රකිනවා - රංගේ

අමාත්‍ය තනතුරු නොලැබුණා නොව පාර්ලිමේන්තුවේ අන්තිම පේළියේ අසුන් ගැනීමට සිදු වූවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආරක්ෂා කිරීමට කැපවන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා පවසයි.
"මගෙ කිසිම කට්ටක් පැනලා නෑ. මං හොඳ ෆිට් එකේ ඉන්නවා. යූඑන්පීය එකා පිට වැටුණත් රංගේ බණ්ඩාර එතැන ඉන්නවා" යනුවෙන් ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

එසේම තමන්ට ලැබෙන්නට නියමිත තනතුර වැඩි දිනක් ගත වීමට පෙර ලැබෙනු ඇති බවත් ඒ ලැබෙන තනතුරත් සමඟ ඉදිරියට කටයුතු බවත් ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

රංගේ බණ්ඩාර මහතා මේ අදහස් පළ කළේ ඊයේ (30) මාධ්‍යවේදීන් නැඟූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමිනි.