ප‍්‍රබල කුඩු ජාවාරමාගේ නිවසට පොලිස් බටයන් 10 දෙනෙකුගේ ආරක්‍ෂාවක් සපයයි..

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමේ යෙදුන පුද්ගලයෙකුගේ නිවසට නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙකුගේ උපදෙස් මත පොලිස් භටයන් 10 දෙනෙකුගේ ආරක්‍ෂාවක් ලබා දීමක් සම්බන්දයෙන් ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශය විසින් විනය පරීක්‍ෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ.

මෙසේ ආරක්‍ෂාය සපයා ඇත්තේ අදාල ජාවාරම්කරැගේ ගල්කිස්ස ප්‍රදේශයේ පිහිටි නිවසකටයි.
අදාල නියෝජ්‍ය පොලිස්පත්වරයා ගැන විනය පරීක්‍ෂණයක්ද ආරක්ෂක ලේකම්වරයාගේ නියෝග මත ආරම්භ කර ඇත.