ගංවතුරෙන් අවතැන් වූවන්ගේ සෞඛ්‍ය සේවාවන් සොයා බැලීමට සුව ඇමැති රාජිත උතුරට !

ගංවතුරෙන් අවතැන් වූ උතුරේ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය සේවා කටයුතු විධිමත්ව සිදු කිරිම සහ කඳවුරු වල ජීවත්වන ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය ගැටලු සොයා බැලීම සදහා සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා අද (29) කිළිනොච්චි සහ මුලතිව් ප්‍රදේශවල සංචාරයක නිරතවීමට නියමිතය.
මෙහිදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා උතුරු පළාතේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සමග සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට ද නියමිතව ඇත.
තව ද කඳවුරු වල ජීවත්වන ජනතාවට අවශ්‍ය සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහ යටිතල පහසුකම් පිළිබදවත් සොයාබැලීම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ අරමුණ වී ඇත.

මෙහිදී සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය හා රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව ඇතුලු රාජ්‍ය ආයතන වලින් එකතු කළ වියළි ආහාර පාර්සල් ද අවතැන් කඳවුරු 02 ක පීඩාවට පත් ජනතාවට බෙදාදීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා කටයුතු යොදා ඇත. කිලිනොච්චි, කණ්ඩාවලී මුරුගනාදන් ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ පිහිටි අවතැන් කඳවුරට සහ මුලතිව් සුදන්තිරපුරම් විද්‍යාලයේ පිහිටි අවතැන් කඳවුරට මෙම වියළි ආහාර පාර්සල් බෙදාදීමට නියමිතය.