සීමාවාසික පුහුණුව අවසන් කළ වෛද්යරවරුන් 800 කට පශ්චාත් සීමාවාසික පත්වීම් ලිපි කඩිනමින් ලබාදෙන ලෙසට සුව ඇමැති නියෝග කරයි.

සීමාවාසික පුහුණුව දැනට අවසන් කර සහන නේවාසික වෛද්යිවරුන් ලෙස සේවයේ නියුතු 800 කට අධික  වෛද්යුවරුන්වරුන් පිරිසකට වහාම පශ්චාත් සීමාවාසික වෛද්යේ පත්වීම් ලිපි ලබාදීමට සෞඛ්යක, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්යැ අමාත්යස දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා අද (26) තීරණය කරන ලදි.
මෙම වෛද්යේ නිලධාරීන් විශාල පිරිසක් කොළඹ විහාරමහාදේවී උද්යා්නය අසලට පැමිණ තමන් බදවා ගන්නා ලෙස ඉල්ලමින් උද්ඝෝෂණයක නිරතවීමට උත්සාහ කළ අවස්ථාවේ දී එම පිරිසෙන් 08 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් සෞඛ්යර අමාත්යඅවරයා සෞඛ්යස අමාත්යාංණශයේ දී හමු වී විශේෂ සාකච්ඡාවක් පවත්වන ලදි.

දැනට සීමාවාසික වෛද්ය වරුන් ලෙස බදවා ගැනිම් නතර කර ඇති බැවින් මෙම වෛද්යඅවරුන්ට තම නියමිත පුහුණු කාලය අවසන් වුවද තවදුරටත් සීමාවාසික වෛද්ය වරුන් ලෙස කටයුතු කිරිමට සිදුව ඇත. එම ගැටලුවට මුහුණපෑමට සිදුව ඇත්තේ පසුගිය වසරේ මැද භාගයේ සීමාවාසික පුහුණුව අවසන් කළ වෛද්ය.වරුන්ට පමණි. තමන් තවදුරටත් සිමාවාසික වෛද්යේවරුන් ලෙස සැළකීම අසාධාරණ බවත්, පශ්චාත් සීමාවාසික පත්වීම් ලිපි මෙතෙක් නොලැබීම පිළිබදවත්, පශ්චාත් සීමාවාසික වැටුප් හෝ අතිකාල දීමනා නොලැබිම පිළිබදවත් යන කරුණු ඇතුලු තවත් ගැටලු කිහිපයක් ඔවුන් පෙන්වා දුන්හ.

එම ඉල්ලීම් පිළිබදව අවධානය යොමු කළ සෞඛ්ය  අමාත්ය  දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා මෙම ගැටලුව තුල මෙම වෛද්යවවරුන් අපහසුතාවයට පත්වීම අසාධාරණ බව ප්රොකාශ කරන ලදි. කඩිනමින් එම වෛද්යුවරුන්ට පශ්චාත් සීමාවාසික පත්වීම් ලිපි ලබාදෙන ලෙසත්, පශ්චාත් සීමාවාසික වැටුප් දීමනා සහ අතිකාල දීමනා ලබාදෙන ලෙසත් සෞඛ්යව අමාත්යනවරයා සෞඛ්යශ ලේකම් වසන්තා පෙරේරා මහත්මියට උපදෙස් දෙන ලදි. අතිකාල දිමනා සදහා ඇති පැය 04 ක සීමාව අවශ්යමතාවය මත මෙම වෛද්යිවරුන් සහ ඔවුන් සමග පොදු කාලසටහන් වලට යොමු වන වෛද්යෙවරුන් සදහා බලනොපවත්වන ලෙස ද සෞඛ්යඔ අමාත්ය වරයා මෙහිදී ඉල්ලා සිටියේය.

මෙම අවස්ථාවට සෞඛ්යෞ ලේකම් වසන්තා පෙරේරා මහත්මිය, සෞඛ්යස සේවා අධ්යොක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්ය  අනිල් ජාසිංහ, නියෝජ්යව අධ්යික්ෂ ජනරාල් වෛද්යන ලාල් පනාපිටිය, අධ්යයක්ෂ වෛද්ය සේවා වෛද්යා ප්රියයන්ත අතපත්තු, සෞඛ්යී අමාත්යයතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් විශේෂඥ වෛද්ය සුජාතා සේනාරත්න මහත්මිය ඇතුලු පිරිසක් එක්ව සිටියහ.