මාර්ගවල ප‍්‍රශ්න තිබෙනවානම්, පාරවල් කැඩිලානම් මට කෝල් කරන්න - රන්ජන්

රට පුරා මහා මාර්ගවල මාර්ගවල ප‍්‍රශ්න ඇත්තේ නම් තම දුරකතනයට අමතා එය දැනුම් දෙන ලෙස මහා මාර්ග රාජ්‍ය ඇමති රන්ජන් රාමනායක මහතා සදහන් කරයි.

එම වැඩ කටයුතු සිදු කිරීම සදහා තමන් සැදෑ පැහැදී සිටින බවද ඔහු කියා සිටී.
නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙක්ව සිටි තමනට ජනාධිපති හා අගමැතිගේ මනාපයෙන් රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් ලෙස උසස් වීමක් ලැබී ඇති බවත් ඒ මහතා මාධ්‍ය අමතමින් කියා සිටියේය.
gossip lanka