සොයිසා බන්ධනාගාර රෝහලට යන්න බෑ කියයි

කුරුවිට රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ සිටින එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රංජිත් ද සොයිසා මහතා කිසියම් රෝගී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ප්‍රතිකාර ලබාගත්තද ඒ මහතා බන්ධනාගාර රෝහල වෙත යෑම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

සාමාන්‍ය රැඳවියන් සමඟම රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ සිටීමට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සොයිසා මහතා තීරණය කර ඇති අතර ප්‍රතිකාර කටයුතුද එහිදී සිදුකර ගැනීමට ඒ මහතා තීරණය කර තිබේ.
තමන් සාමාන්‍ය ජනතාව සමඟ සිටින ජනතා නියෝජිතයකු වශයෙන් බන්ධනාගාරය තුළදීද එහි සිටින රැඳවියන් සමඟ එම ජීවිතය ගත කළ යුතු බව ඔහු බැලීමට බන්ධනාගාරයට පැමිණි කිහිපදෙනකුටම ප්‍රකාශ කර තිබේ.
පුද්ගලයකුට පහරදුන්නේ යැයි කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට පත් රංජිත් ද සොයිසා මහතා 2019 ජනවාරි 01 වැනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කොට ඇත.

මේ අතර රංජිත් ද සොයිසා මහතාට ආශීර්වාද කරමින් අද (26දා) දින සවස 4.00ට ගොඩකවෙල මහින්ද මහා විහාරස්ථානයේදී බෝධි පූජා පින්කමක් ගොඩකවෙල ප්‍රදේශවාසීන් විසින් සංවිධානය කොට තිබේ.