ජනපතිගේ ගැසට් නිවේදනයෙන් පසු කිරිඇල්ල හා රවි කලකිරීමෙන් !

ඇමතිවරුන් සඳහා විෂයන් සහ ආයතන බෙදා දෙමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනයෙන් පසුව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඇමැතිවරුන් අතර බලවත් නොසන්සුන්තාවක් ඇති ව තිබෙන බව වාර්තාවේ.
විශේෂයෙන් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල හා රවි කරුණානායක යන මහත්වරුන් තමන්ට ලැබී ඇති ආයතන සම්බන්ධයෙන් ඉතා කලකිරීමෙන් සිටින බව දැනගන්නට ඇත.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග වලට අනුව ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා සිටින්නේ ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තරම් කනගාටුවෙන් බවද සඳහන්ය. ඔහුට කලින් තිබූ රාජ්‍ය බැංකු සියල්ල නව ගැසට් නිවේදනය මගින් මුදල් අමාත්‍යංශය යටතට පවරා ඇත.

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතාට රාජ්‍ය ව්‍යසාය, කන්ද උඩරට උරුමය සහ මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය ධූරය ලබා දී ඇතත් ඔහුට හිමිව ඇත්තේ ආයතන හතක් පමණි.

විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන ඇමතිවරයා වන රවි කරුණානායක මහතාට ආයතන හතක් හිමිව ඇතත් ව්‍යාපාර සංවර්ධන ඇමැති ධුරයට අදාළ කිසිදු ආයතනයක් ගැසට් පත්‍රයේ නැත.

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට අමතරව සජිත් ප්‍රේමදාස, මංගල සමරවීර, නවීන් දිසානායක යන ඇමතිවරුන් සදහා මහතුන් විසින් දරන ඇමති ධූර සඳහා ආයතන විශාල ගණනක් ගැසට් කර තිබීම සම්බන්ධයෙන් ආයතන කප්පාදුවකට ලක්ව සිටින ඇමැතිවරුන් නොසතුටින් සිටින බවද වාර්තා වේ.