එජාප මන්ත‍්‍රී පිරිසක් ජාතික රූපවාහිනි පරිශ්‍රයට කඩා පනී..

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ මන්ත‍්‍රීවරුන් පිරිසක් කොළඹ 07 ජාතික රූපවාහිනී පරිශ්‍රයට ඇතුළු වීමත් සමග එහි නොසන්සුන් තත්වයක් ඇතිව තිබේ.

මේ වන විට එම ස්ථානවට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය ආරක්‍ෂාව යොදා ඇත.

මුජිබර් රහුමන්, ජේ.සී. අලවතුවල යන මන්ත‍්‍රීවරැුන් කියා සිටියේ පක්‍ෂග‍්‍රාහී
නොවී කටයුතු කරන්නැයි ආයතන පාලකයන්ට දැන්වීම සදහා කටයුතු කල බවයි.

කෙසේ වෙතත් එම අවස්ථාවේදී සභාපතිවරයා සංස්ථාව තුල සිට නැත.