සෝමේ හා සුනිල් කරූගෙන් සමාව ගනියි !

පාර්ලිමේන්තුවේ සජිවි ගුවන් විදුලි විකාශය නවතාදැමීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගුවන් විදුලියේ සභාපති සෝමරත්න දිසානායක මහතා හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් සුනිල් හෙට්ටිආරච්චි මහතා ඊයේ (05) කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා ඉදිරියේ බැගෑපත්ව සමාව ඉල්ලා තිබේ.

සජීව විකාශය නැවැතී තිබීම ගැන තමා කනගාටු වන බවත් එය හැකි ඉක්මනින් නිවැරදි කරන බවත් ඔහු එහිදී කථානායක වරයාගෙන් සමාව ගනිමින් පොරොන්දුවී ඇත.

මොවුන් පාර්ලිමේන්තු ගුවන්විදුලි සජීව විකාශය නවතා දමා ඇත්තේ මුදල් ගෙවා ගිවිසුමක්ද අත්සන් කර තිබියදීය.

සෝමේ, මේ විකාශය නවතා දමා තිබුණේ ඊට පෙරදින අදාළ විකාශ කටයුතු සඳහා වන චෙක්පත ද ලබා ගැනීමෙන් පසුව බව පැවසේ.

රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන පක්ෂග්‍රාහිව කටයුතුකිරීම සම්බන්ධයෙන් කථානායකවරයා ඊයේ රජයේ මාධ්‍ය ප්‍රධානීන් කැඳවා උපදෙස් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ද නිවේදනයක් නිකුත්කර තිබේ.

එහි මෙසේ දක්වා තිබිණි.