ජනපතිගේ ගැසට්ටුවෙන් බඩේ පාර වැදුන අය !

නොවැම්බර් මාසයට අදාළ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කාර්ය මණ්ඩල වැටුප ගෙවීමට මේවන තෙක් නොහැකි වී ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරවමින් ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත්කර තිබීම නිසා බව පාර්ලිමේන්තු අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ගවලින්
වාර්තා වේ.

මන්ත්‍රී කාර්ය මණ්ඩල වැටුප් සකස් කර අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාගේ අනුමැතියට යොමුකර ඇතත් ඔහු මෙතෙක් ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා දී නැතැයි පැවසේ.

එක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු සඳහා හයදෙනෙකුගෙන් සමන්විත කාර්ය මණ්ඩලයක් සිටී.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 225 සඳහා සිටින කාර්ය මණ්ඩලය 1,350 කි.

සාමාන්‍යයෙන් මෙතෙක් සෑම මසකම අවසන් දිනයේ මන්ත්‍රී කාර්ය මණ්ඩලයේ වැටුප් ගෙවීම සිදුවේ.

හැමදාමත් මන්ත්‍රීලා ගොඩ

කෙසේවුවද, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ගෙවිය යුතු වැටුප් පසුගිය 25 වැනිදා ඔවුන්ට ලබාදී ඇතැයි වාර්තා වේ.

කොන්ත්‍රාත් කාරයොත් අමාරුවේ

මේ අතර, පසුගිය ආණ්ඩුව යටතේ විවිධ කොන්ත්‍රාත් ලබාගත් පිරිසගේ කොන්ත්‍රාත් සදහා වන මුදල් ද ලබා ගැනීම අපහසුවීම හේතුවෙන් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ට සිය කම්කරුවන්ට පවා වැටුප් ගෙවීමේ අපහසුතා ද ඇතිව ඇතැයි පැවසේ.