නගර සැලසුම් ලොක්කෝ සේවකයින්ට වෙන් කළ මුදලින් රට සවාරි යන්න හදයි

සේවකයින්ට විදෙස් පුහුණුවක් ලබාදීමට වෙන් කරන ලද මුදලින් නගර සැලසුම් හා ජලසම්පත් අමාත්‍යාංශයේ උසස් නිලධාරීන් පිරිසක් හෙට (03) තායිලන්තයේ සතියක සංචාරයක නියැළීමට සැලසුම් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඔවුන් මහනුවර නගරයේ අපජල ව්‍යාපෘතියට අදාල මහනුවර මහනගර සභාවේ හා ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ සේවයේ නියුතු සේවකයින්ය.
මහනුවර නගරයේ අපජලය බැහැර කිරීම සඳහා ජයිකා ආධාර යටතේ රුපියල් බිලියන 22ක් වැය කර නළ පද්ධතියක් ඉදිකර ඇති අතර ඊට මහනගර සභාව යටතේ යොදවා ඇති සේවකයින් 22ක් හා ජලසම්පත් මණ්ඩලයේ සේවකයන් 20ක් ඇතුළු හතළිස් දෙදෙනකුට මැලේසියා පුහුණුවක් ලබාදීමට සැලසුම් කර තිබූ බවද පැවසේ.

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ සේවය නියුතු ඒ වෙනුවට ළඟදී විශ්‍රාමයාමට නියමිත 12 දෙනකුට තායිලන්ත සංචාරයක් ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් මහනුවර මහනගර සභාවේ කොමසාරිස් චන්දන සේනාරත්න ගෙන් කළ විමසුමකදී ඔහු පැවසුවේ මේ වන විට තාවකාලිකව අදාළ විදේශ පුහුණුව සම්බන්ධ වැඩසටහන නතර වී ඇකි බවද නගර සැලසුම් හා ජලසම්පත් අමාත්‍යාංශ ලේකම් වීගජීගඑම්ගයූග හපුආරච්චිගෙන් කළ විමසුමකදී ඒ මහතා පැවසුවේ තමන් ඒ සම්බන්ධයෙන් වහාම සොයා බලා ක‍්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවයි.