දේශපාලන අර්බුධය ගැන විමර්ශනයට UN නියෝජිතයෙක් දිවයිනට… එංගලන්තෙනුත් එනවාලු…

ශ්‍රී ලංකාව මුහුන දී ඇති දේශපාලන අර්බුධකාරී වාතාවරණය සම්බන්ධව විමර්ශනය කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ ආසියා ශාන්තිකර කලාප භාර ප්‍රධානී මේරියම් යම්ෂිඩා මහත්මිය පෙරේදා(29) මෙරටට පැමිණ තිබේ.

මෙම සංචාරයේ දී ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු දේශපාලනඥයින්
කිහිපදෙනෙකු හමුවී සාකච්ඡා පැවැත්වීමට ද මේරියම් යම්ෂිඩා මහත්මිය තීරණය කර තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුව තුළ ද මේ වනවිටත් අර්බුධකාරී වාතාවරණයක් පවතින අතර ඒ සම්බන්ධව විමර්ශනය කර එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමේ අරමුණින් ඇය මෙරටට පැමිණ තිබේ.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වාතාවරණය සම්බන්ධ විමර්ශනයකට බ්‍රිතාන්‍ය රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු ද පැමිණීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.