මධ්‍යම අධිවේගයේ ඇස්තමේන්තවට වඩා කෝටි 4000ක් ගැන අහද්දී කිරිඇල්ලට මල පනී..

ධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ පළවෙනි සහ දෙවෙනි අදියරයන්හි වියදම ඇස්තමේන්තු කලාට වඩා රුපියල් කෝටි 4000 ක් වැඩිපුර වෙන්කර ඇති බවට කෝප් වාර්තාවේ සඳහන් කර ඇතැයි මාධ්‍වේදීන් විසින් කළ විමසීමට ඇමැති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පිළිතුරු දුන්නේ මදක් කෝපයෙනි.


නව ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් ද ඇමතිවරයා කියා සිටියේ තමන්ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමට පෙර මාධ්‍යවේදීන් විසින් එය කියවා අධ්‍යනය කර පැමිණිය යුතු බවයි.

මහනායක හිමිවරුන් ව්‍යවස්ථාව ගැන ප්‍රශ්න කලද උන් වහන්සේලා අහිංසකයන් බවද ඇමැතිවරයා කියා සිටියේය.

උත්සව අවස්ථාවක් අවසානයේ මාධ්‍යවේදීන් විසින් කළ ප්‍රශ්න කිරීමක දී ඇමැතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළේය

gossip lanka