2019 ලොකුම බොරුව කිව්වේ රනිල් - බන්දුල

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අගමැති ධුරය දරපු කාලයේ ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන අටක විදේශීය සංචිත වියදම් කර ඇති බවට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කර ඇති ප්‍රකාශය 2019 වසර ලබන විට කළ ලොකුම අසත්‍ය ප්‍රකාශය බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවැසීය.
දින 52 දෙකක කාලයේ තිබුණේ විදේශ සංචිත ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන හතක් බවත් කී ගුණවර්ධන මහතා එසේ නම් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන අටක් වියදම් කරන්නේ කෙසේදැයි කොළඹ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගී වෙමින් ප්‍රශ්න කළේය.

 විදේශ සංචිත නිකුත් කිරීමට හැකියාව තිබෙන්නේ අගමැතිවරයාට නොව මහ බැංකුවට බවත් කී ඒ මහතා එම කාලයේදී විදේශ සංචිත කොතෙක් තිබුණේ ද නිකුත් කළේ කීයද්ද යන්න මහ බැංකුව විසින් වහාම වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු බවත් මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේය.

දිවයින