රංගේ බණ්ඩාර අල්ලස් කොමිසම හමුවට !

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ දින 51 ආණ්ඩු සමය තුළ පාර්ලිමේන්තු බහුතර බලය සකස් කර ගැනීම සඳහා මන්ත්‍රීවරුන්ට පක්ෂ මාරු කිරීමේ අල්ලස් වශයෙන් මුදල් සහ කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර පිරිනැමූ බවට ඇති පැමිණිල්ල සම්බන්ධ විමර්ශන කටයුතු වෙනුවෙන් සාක්ෂි ලබාදීම සඳහා එක්සත් ජාතික පෙරමුණු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා ඊයේ (02) අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසම හමුවට පැමිණ සිටියේය.
ඒ මහතා පැමිණ සිටියේ ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටනැශනල් ආයතනය විසින් ඉහත සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසමට කරන ලද පැමිණිල්ලකට අදාළව සාක්ෂි ලබාදීම සඳහාය.

සුජීව සේනසිංහ, ආශු මාරසිංහ, මුජිබර් රහුමාන්, චමින්ද විජේසිරි සහ හේෂාන් විතානගේ යන මහත්වරුන් රංගේ බණ්ඩාර මහතා සමඟ එම අවස්ථාවට පැමිණ සිටියහ.
gossip lanka