රෝහිත හා ටට්යානා විවාහ මංගල්‍යයට බැසිල් ගියා ද ?

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ බාල පුතා වන රෝහිත හා ටට්යානාගේ විවාහ මංගල්‍යයට බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සහභාගී නොවූ බවට ගෙන යන ප්‍රචාරවල කිසිදු සත්‍යතාවක් නොමැත.

එම විවාහෝත්සවයට බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සහභාගී වී නොමැති බව ඇතැම් සමාජ මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබිණ.


gossip lanka