අගමැතිගේ වත්කම් හෙළි කරන්න ජනපති ලේකම් අධිකරණයට !

අගමැතිගේ වත්කම් ප්‍රකාශය ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනයට ලබාදෙන ලෙසට තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිසම විසින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත ලබා දෙන ලද නියෝග සම්බන්ධයෙන් අභියාචනාධිකරණයේ අවධානය යොමු කිරීමට තීරණය කර තිබෙන බව ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් ඉරේෂා එන්. වීරසේකර මහත්මිය රාවය පුවත්පතට පවසා තිබේ.

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතේ ප්‍රකාර මේ ඉල්ලීම කර ඇති බවද පැවසේ.

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතේ අංක 33 වගන්තිය අනුව අගතියට පත් පාර්ශවයට එවැනි ඉල්ලීමක් කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙන බවත්, ඒ සඳහා අභියාචනාධිකරණය වෙත ඉල්ලීමක් සිදු කළ යුතු බවත්, තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පියතිස්ස රණසිංහ මහතා කියා සිටී.

අදාළ තොරතුරු ලබාගැනීම හෝ නොදීම සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගෙන තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට අභියාචනාධිකරණයට හැකියාව තිබෙන බවද ඔහු පවසයි.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය තම ආයතනය ඉල්ලා සිටින ලද අගමැතිවරයාගේ වත්කම් ප්‍රකාශය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දෙන්නේද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා අභියාචනාධිකරණය වෙත යොමුකර ඇතැයි ජනාධිපති ලේකම් ගේ අත්සනින් ලිපියක් එවා ඇතැයි ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ අශෝක ඔබේසේකර මහතා පවසා රාවය වෙත පවසා ඇත.

පොදු අධිකාරියක් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබා දීමට තොරතුරු පනත මගින් විධිවිධාන සලසා තිබෙන හෙයින් ඒ සඳහා අධිකරණයේ පිහිට නොපතා අදාළ තොරතුරු ලබාදීමට උනන්දු වීම අත්‍යාවශ්‍ය බවත්, ඒ තුළින් රාජ්‍ය ආයතනවල විනිවිදභාවය පිළිබඳ තොරතුරු ජනතාවට දැන ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දී තිබේ.