13කගේ වැඩ තහනම්… සේවක අරගලය දිගටම… ITN විකාශන ඇණහිටීමේ තත්ත්වයක්

ස්වාධීන රූපවාහිනියේ නව පාලනාධිකාරියට එරෙහිව සේවක විරෝධතාව මේ වන විටත් පැවැත්වෙමින් පවතින බවට වාර්තා වනවා.

නව සභාපතිනියට එරෙහිව ආයතන සේවකයන් විසින් අවස්ථා කිහිපයකදීම විරෝධතා ව්‍යාපාර දියත් කරන ලදී. මේ විරෝධය දැක්වූ සේවකයන් 13 කගේ වැඩ තහනමකට ලක් කර ඇති බව ආරංචි මාර්ග කියයි.විරෝධතාකරුවන් ඉල්ලා සිටින්නේ අායතනය ජනාධිපතිවරයා යටතට පවරා ගන්නා ලෙසයි.

වැඩ තහනමට ලක්කරන ලද සේවකයින් යලි සේවයට ගන්නා ලෙස බල කරමින් සේවකයෝ තවදුරටත් විරෝධතාව දක්වති. මේ තත්වය මත නාලිකාවේ විකාශන කටයුතු අැණ හිටීමේ තත්වයක්ද උද්ගතව අැත.