නව ආණ්ඩුකාරවරුන් දිවුරුම් දෙයි : අසාද් සාලි බස්නාහිර පළාතට

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ නව ආණ්ඩුකාරවරුන් 05 දෙනෙක් දිවුරුම් දී තිබෙනවා. ඒ බස්නාහිර, මධ්‍යම, උතුර, නැගෙනහිර සහ වයඹ පළාත් සඳහායි.
ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන් නව ආණ්ඩුකාරවරුන් පහත දැක්වේ

බස්නාහිර පළාත - අසාද් සාලි
මධ්‍යම පළාත - මෛත්‍රී ගුණරත්න
උතුර පළාත - සරත් ඒකනායක
නැගෙනහිර පළාත - එම්.එල්.ඒ. හිස්බුල්ලා
වයඹ පළාත  - පේෂල ජයරත්න
gossip lanka