කිරිඇල්ල සටන දිනයි ! - රාජ්‍ය බැංකු, රාජ්‍ය වතු ගැසට් පත‍්‍රයකින් පවරා දෙයි

රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතාගේ විෂය පථය යටතට නව ආයතන කිහිපයක් ගැසට් කිරීමට නියමිත බව වාර්තාවේ.

ඒ අනුව ඔහුට රාජ්‍ය බැංකු සහ රාජ්‍ය වතු ඇතුළත් කිරීමටද නියමිත බව සඳහන් වේ.

එමෙන්ම අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අමාත්‍යාංශය යටතට විෂය පථ කීපයක් යලි එක්වීමට නියමිත බව ද වාර්තා වේ.

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමැතිවරයා යටතේ ගැසට් කර ඇති ආයතන කිහිපයක් වෙනත් අමාත්‍යවරයෙකු ඇතුළත් කෙරෙනු ඇතැයි ද සඳහන්ය.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිවරුන් විසින් අවස්ථා කිහිපයක දී පැවැත්වූ සාකච්ඡා මත මෙම සංශෝධිත ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කෙරුණු ඇත.

අමැති ලක්‍ෂන් කිරිඇල්ල මහතා පසුගිවදා සදහන් කර තිබුනේ තමනට ගැසට් කර ඇත්තේ බංකොලොත් වූ ආයතන පමණක් බවත් තමනට නව ආයතන කිහිපයක් අවශ්‍ය බවත්ය.