ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තනතුරු වෙනස් කරයි !

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට නව නිලධාරි මණ්ඩලයක් පත්කර ගැනීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

ශ්‍රිලනිපය ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ අලුතින් නිලධාරී මණ්ඩලයක් පත් කිරීමට නියමිතව තිබේ.
පළමුව පක්ෂයේ ආසන සංවිධායකයින් පත්කිරීමට කටයුතු යොදා ඇතැයි වාර්තාවේ.

ලබන පෙබරවාරි මාසය වන විට මෙසේ නව නිලධාරි මණ්ඩලය පත්කර අවසන් කිරීමට නියමිත බවද පැවසේ.