උතුරේ ගංවතුරින් ජාතික සංහිදියාවේ තරම පෙනුනා - තිගාම්බරම්

පසුගිය දින කිහිපය තුළ අධික වර්ශාව නිසා වන්නියේ සිදුවූ ජල ගැලීම් හේතුවෙන් විපතට පත් ජනතාවට සහන රැගෙන කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන ගරු අමාත්‍ය පලනි තිගාම්බරම් මහතා ඇතුළු අමාත්‍යාංශ කාර්ය මණ්ඩලය කිලිනොච්චිය බලා පිටත් විය.

ඒ අනුව කිලිනොච්චිය මලයාලපුරම් හි විපතට පත් ජනතාවට ලක්ෂ 20 ක් වටිනා සනීපාරක්ෂක භාණ්ඩ බෙදා දීම අමාත්‍ය පලනි තිගාම්බරම් මහතාගේ අතින් සිදුවිය.

එහිදී අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ මෙම විපතින් ජාතික සංහිදියාවේ ඇති වටිනාකම මැනවින් හෙළි වූ බවයි.

දකුණේ සිංහල ජනතාව මෙම විපතට පත් ජනතාව වෙනුවෙන් බොහෝ අධාර උපකාර කළ බවද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී කියා සිටියේය.

– අරුණ රත්නායක