විදුලිය මිලදී ගතයුතු හැටි ජනාධිපතිවරයා රවීට කියයි

හදිසි අවශ්‍යතා මත විදුලිය මිලදී ගැනීමේදී නියමිත ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියට අනුව කටයුතු කරන්නැයි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඊයේ (22) පැවැති කැබිනට් රැස්වීමේදී දැනුම් දී ඇත.
ජනාධිපතිවරයා මෙම දැනුම් දීම කර ඇත්තේ හදිසි මිලදී ගැනීම් යටතේ මෙගාවොට් 100ක විදුලිය මිලදී ගැනීමට අනුමැතිය ඉල්ලා විදුලිබල බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන ඇමැති රවී කරුණානායක මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් සංදේශය සම්බන්ධයෙන් සිය නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කරමිනි.

ටෙන්ඩර් කැඳවා දින 10ක් ඇතුළත විදුලිය මිලදී ගැනීමට හැකිවන ලෙස අනුමැතිය ඉල්ලා ඇමැතිවරයා මෙම කැබිනට් සංදේශය ඉදිරිපත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් සිය නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කර ඇති ජනාධිපතිවරයා ටෙන්ඩර් කැඳවා දින 21 ඇතුළත මිලදී ගැනීමට හැකිවන සේ නියමිත ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කරන්නැයි දැනුම් දී ඇති බව වාර්තාවේ.

(ලංකාදීප)