බෙදුම්වාදී ව්‍යවස්ථාවට එරෙහිව දේශප්‍රේමී ලාංකිකයෝ ලන්ඩනයේ විරෝධතාවක - (video)

රජය විසින් පසුගිය දා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ ව්‍යවස්ථා සම්පාදන වාර්තාවට එරෙහිව බ්‍රිතාන්‍ය යේ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව බ්‍රිතාන්‍ය යේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය ඉදිරිපිටදි පෙරේදා 25 විරෝධතාවයක නිරතවිය.


රට කැබළි නමයකට කැඩෙන, බෙදුම්වාදීන්ගේ උවමනාවන් සපුරන බෙදුම්වාදී ව්‍යවස්ථාව වහා හකුලාගන්නැයි ඔවුන් රජයට බලකර සිටියහ.