කැබිනට් මණ්ඩල යෝජනා මුලින් අප විසින් අනුමත කල යුතුයි.. එය එකගතාවයක් - සුමන්තිරන්

කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර තම පක්‍ෂය වෙත ලබා දී අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බව දෙමල ජාතික සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා පවසයි.

ආණ්ඩුව තම සන්ධානය සමගින් එවන් එකගතාවයක සිටින බවත් මන්ත‍්‍රීවරයා කියා සිටී.


ඔහු මෙම අදහස් පල කරන ලද්දේ හිරු රූපවාහිනියේ ‘හාඞ් ටෝක්’ වැඩසටහන හා එක්වෙමිනි.