කඳුකරයේ තේ ඉඩම් කට්ටි කිරීමේ ඡාවාරමක් !

තේ ඉඩම් කැබලි කර විකිණීම තහනම් කර තිබියදී, නීති විරෝධීව කඳුකර ප්‍රදේශවල සහ මධ්‍යම කඳුකරයේ තේ වගා ඉඩම් කට්ටිකර විකිණීමේ ඡාවාරමක් වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වන බව වාර්තා වේ.

වැලිමඩ, නුවරඑළිය, බණ්ඩාරවෙල හා බදුල්ල යන ප්‍රදේශ මේ සඳහා ගොදුරුව ඇතැයි ද පැවසේ.
ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් බාහිරව අතුරු මාර්ගවල පිහිටා ඇති තේවතු යායවල් මෙසේ කට්ටිකරමින් තිබෙන බවද වාර්තා වේ.

පරිසරවේදීන් පෙන්වා දෙන්නේ මෙසේ කට්ටි කරනු ලබන ඉඩම් දර්ශනීය පරිසරය හා නිස්කලංක බව නිසා ඉඩම් ඡාවාරම්කරුවන් අති විශාල මිල ගණන්වලට අලෙවිකරන බවයි.

ඊට අමතරව, තේ වගාව දිගින් දිගටම පාඩු ලබන ව්‍යාපාරයක් බවට පත්වීමත් සමඟ එම ඉඩම්වලින් තේ ඉවත්කර ඒවායේ ලැගුම් හල් හා හෝටල් ඉදිකිරීම් සිදුකරන බවයි.
gossip lanka