එජාපයේ 04ක් ඇමති ධුරවලට නිර්දේශ කර ජනපතිට දන්වයි - යෝජිත නම් මෙන්න

කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙක් හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙකු ලෙස පත් සිවු දෙනෙකු නිර්දේශ කරමින් එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය විසින් ජනාධිපති කාර්ලය වෙත දන්වා ඇත.

කැබිනට් නොවන ඇමති ධුරය යෝජනා වී ඇත්තේ පාලිත රංග බණ්ඩාර හා වසන්ත සේනානායකටයි.
නියෝජ්‍ය ඇමති ධුරය ලක්ෂ්මන් විජේමාන්නට හා සිඩ්නි ජයරත්නට යෝජනා කර ඇත.

මේ වන විට කැබිනට් ඇමතිවරුන් 30 දෙනා සම්පූර්ණ වී ඇති අතර 40ක් පත් කල හැකි කැබිනට් නොවන, රාජ්‍ය, නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන් මෙතෙක් පත් කර ඇත්තේ 31ක් නිසා තවත් 09 දෙනෙකු පත් කල හැක.
gossip lanka