පැවැත්විය යුත්තේ ජනාධිපතිවරණයක්.. ජනාධිපතිවරණයේදී මගේ සහාය මහින්දට පමණයි.. වෙන කිසිවෙකුට නෑ..

තිව තිබෙන තත්වය මත පැවැත්විය යුත්තේ ජනාධිපතිවරණයක් බව සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා පවසයි.

ජනාධිපතිවරයා විසින් ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝණය කර ඇති බව උපරිමාධිකරණය තීන්දු කර ඇති නිසා ජනාධිපතිවරණයක් කැදවිය යුතුව ඇති බවද ඔහු සදහන් කරයි.

ජනාධිපතිවරණයකදී තමන් සහයෝගය දක්වන්නේ මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාට පමණක් බවත් ඔහුට ජනාධිපතිවරණයට තරග වැදිය හැකි බව තම අදහස බවත් මන්ත‍්‍රීවරයා තව දුරටත් පැවසීය.

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය විසින් පවසන්නේද ජනාධිපතිවරණයක් කලින් පැවැත්විය යුතු බවයි.
gossip lanka