සිම් කාඞ් පත් දෙකක් ගිල දැමූ රැදවියෙකු අගුණුකොලපැලැස්ස බන්ධනාගාරයේ එස් ටී එෆ් භාරයට

සිම් කාඞ්පත් දෙකක් ගිල අගුණුකොලපැලැස්ස බන්ධනාගාරයට ඇතුළුවීමට තැත් කළ රැදවියෙකු පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය සියභාරයට ගෙන තිබෙනවා. වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ සිට මෙම රැදවියා අගුණුකොලපැලැස්ස බන්ධනාගාරට රැගෙන ආවේ තංගල්ල අධිකරණයේ නඩුවකට ඉදිරිපත් කිරීම සදහායි.

මෙම රැදවියා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරීන් පරීක්‍ෂා කිරීමට සුදානම් වන අවස්ථාවේ ඔහු විසින් අදාළ සිම් කාඞ්පත් දෙක ගිල දමා තිබෙනවා.

ඔහු මේ වනවිට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරීන් භාරයේ පසුවන බවයි බන්ධනාගාර ආරංචි පැවසුවේ. අදාළ රැදවියා කිසිදු ආහාරයක් අනුබව කිරීමද ප‍්‍රතික්‍ෂේප කර තිබෙන බවද සදහන්.