ක‍්‍රිකට් උප සභාපතිකමට තරග කල ඇමති අර්ජුනටත් යෝද පරාජයක් !

ශ‍්‍රී ලංකා ක‍්‍රිකට් ආයතනයේ උප සභාපති ධුරයක් සදහා කරග වැදුනු ඇමති අර්ජුන රණතුංගටද දැවැන්ත පරාජයක් අත් වී තිබේ.

නිලවරණයේදී ඇමති අර්ජුන රණතුංග ලබාගෙන ඇත්තේ ඡන්ද 72ක් පමණි.

ඡන්ද 82ක් ලබා ගත් රවින් වික‍්‍රමරත්න හා ඡන්ද 80ක් ලබා ගත් කේ. මතිවානන් ක‍්‍රිකට් ආයතනයේ උප සභාපති ධුර දෙක දිනගෙන ඇත.