"ඉසුරගේ කතාව බොරු... කවුරු කිව්වත් ඌව පළාත් සභාව විසුරුවන දිනය තීරණය කරන්නේ මම" - ඌව පළාත් මහ ඇමති

දැනට සක්‍රීයව පවතින බස්නාහිර, ඌව සහ දකුණ යන පළාත් සභා තුන නියමිත දිනට පෙර විසුරුවා හැරීමට එම පළාත් සභා තුනේම මහ ඇමතිවරුන් එකඟ වී ඇතැයි බස්නාහිර පළාත් මහ ඇමති ඉසුර දේවප්‍රිය මහතා ප්‍රකාශ කළ ද තමන් එවන් එකඟතාවකට පැමිණ නොමැති බව ඌව පළාත් මහ ඇමති චාමර සම්පත් දසනායක මහතා පවසයි.
ඉසුර දේවප්‍රිය මහතාගේ ප්‍රකාශය ඔහුගේ පෞද්ගලික මතය විය හැකි බවයි චාමර සම්පත් මහතා ප්‍රකාශ කළේ.
කවුරුන් කුමක් පැවසුවත් මහ ඇමතිවරයා වශයෙන් තමන්ගේ ලිපියක් නොමැතිව ඌව පළාත් සභාව විසුරුවා හැරීමට නොහැකි බව පැවසූ ඒ මහතා තමන් එම ලිපිය නිකුත් කරන්නේ සියලු දේශපාලන පක්ෂ පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට එකඟ වී, ආණ්ඩුව ද ඒ පිළිබඳ එකඟතාව ප්‍රකාශයට පත් කර, මැතිවරණ කොමිසම විසින් මැතිවරණය සඳහා දිනයක් ද නියම කිරීමන් අනතුරුව පමණක් බව අවධාරණය කළේය.

එහෙයින් තම පළාත් සභාව විසුරුවන දිනයක් තීන්දු කරන්නේ තමන් විසින් බව චාමර සම්පත් මහතා දැඩිව සඳහන් කළේය.