ක‍්‍රිකට් ක‍්‍රිඩකයෙක් මත්පෙති සමගින් අත්අඩංගුවේ !

මෙතෙක් මෙරටින් හමු නොවූ මත්පෙති දහයක් සමගින් පානදුර ප‍්‍රදේශයේ ක‍්‍රිඩා සාමාජයක් නියෝජනය කරන ක‍්‍රිකට් ක‍්‍රිඩකයෙකු කළුතර දිසා අපරාධ ඒකකය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

තමන් මෙම මත්පෙති භාවිත නොකරන බවත් වෙනත් පුද්ගලයන්ට විකුණන බවත් ඔහු පොලීසිය හමුවේ සදහන් කර තිබේ.
පොලීසිය විසින් ඔහුගේ නිවසද දැඩි පරීක්‍ෂාවකට ලක් කර ඇත.