සියළු කඩ වසා දමා පිටකොටුවේ හර්තාල්.. රේගු වර්ජනය තව බලවත් වෙයි.. වෘත්තීය සමිති 20ක් වර්ජනයේ !

පිටකොකොටුව අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ආනයනකරුවන් හා වෙලදුන්ගේ සංගමය විසින් අද සිය වෙලදසැල් වසා දමමින් හර්තාලයක් ආරම්භ කර තිබේ.

ඔවුන් පවසන්නේ රේගුව විසින් ආරම්භ කර ඇති වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ගය නිසා වරායෙන් තම භාණ්ඩ නිදහස් කර ගැනීමට නොහැකි වී ඇති බවයි.
ප‍්‍රමාදය නිසා වරායේ රදවා තබා ගන්නා කාලයටද අමතර ගෙවීමක් කිරීමටත් සිදුව ඇතැයිද එම මුදලද විකිණුම් මිලට එක් කිරීමට සිදුවන නිසා අත්‍යවශ්‍ය ආහාර මිල ගණන් ඉහල යාමට ඉඩ ඇති බවද වෙලදුන් කියති.

මෙම තත්වය තවත් පැවතුනහොත් රට තුල අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය හිගයක් ඇතිවීමට ඉඩ ඇතැයිද ඔවුන් කියා සිටී.

රේගු වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ගයට සහාය දක්වමින් අද තවත් වෘත්තීය සමිති 20කට ආසන්න ප‍්‍රමාණයක් වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ග ආරම්භ කර ඇත.

රේගු වර්ජනයට දැනට සතියක කාලයක් ගතව තිබේ.
gossip lanka