‘ඛේමාගේ කොලුවා’ මංගල දේශපාලනයේ 30 සමරයි.. කොළඹ ලොකු උත්සවයක්.. ඇමරිකාවෙනුත් එයි

මුදල් ඇමති මංගල සමරවිර මහතාගේ දේශපාලන දිවියට වසර 30ක් සැපිරීම වෙනුවෙන් කොළඹදී උත්සවයක් සූදානම් කර තිබේ.

ජනාධිපති හා අගමැතිගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් මෙම උත්සවය බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත‍්‍රණ ශාලාවේදී එළැඹෙන 28 වැනිදා පැවැත්වෙයි.

හිටපු ඇමරිකා තානාපති සමන්තා පවර්ද ඊට සහභාගී වීමට නියමිතය.

‘ඛේමාගේ කොලුවා’ ලෙස මෙම උත්සවයේ තේමාව යොදා ඇත.