එල්ලන කඹේ ගේන්න තලතා මාරපනගෙන් උදව් ඉල්ලලා !

මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය කඹය ගෙන්වා ගැනීමට සහාය ලබාදෙන ලෙසට අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශය විදේශකටයුතු අමාත්‍යංශයෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා බන්ධනාගාරය සතුව පවතින කඹය මීට වසර දොළහකට ඉහතදී පරිත්‍යාගයක් ලෙස පාකිස්තානයෙන් ලැබුණු එකක් බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු ආරංචි මාර්ග වලින් වාර්තාවේ.

අදාල කඹය මිලදී ගැනීම සඳහා දැනට මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කරන පාකිස්තානය, ඉන්දියාව, සිංගප්පූරුව හෝ බංග්ලාදේශය වැනි රටක් තෝරා ගන්නා ලෙසද අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යංශය සිය ලිපිය මගින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය වෙත යෝජනා කර ඇති බවද පැවසේ.
gossip lanka