ජනපතිවරණය ඔක්තෝබර් අට ! - වෙල්ගම කියයි

වත්මන් ආණ්ඩුව පළාත් සභා ඡන්ද විමසීමට ප්‍රථම ජනපතිවරණය පවත්වන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර් වෙල්ගම මහතා සඳහන් කරයි. ජනහමුවක් අමතමින් ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

''පොහොට්ටුව වැටිලා නෑ. පොහෝට්ටුව වැටිලා නැත්තේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයට මේ රටේ ජනතාව ආදරය කරන හින්දයි.
මම කෙලින් කතා කරන මිනිහෙක්. මම කියන්න තියෙන දේ මුණටම කියනවා. සිරිසේන මහතාටත් කියනවා මහින්ද මහතාටත් කියනවා. දැන් ජනාධිපතිවරණය එනනේ. හිතන්න එපා මේ අය පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම තියයි කියලා.

මේ ආණ්ඩුව බයයි. පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම තිබබොත් ආණ්ඩුව පරාදයි. ආණ්ඩුවට ආයෙත් නැගිටින්න බෑ. පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම ඒක නිසා තියන්නේ නෑ.පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම තියන්න මේ අය පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙක දෙනේනේ නෑ.

තුනෙන් දෙක නැතිව දැන් අනුමත වෙලා තිබෙන පනත අහෝසි කරන්න බෑ. නියමිත දිනට එන්නේ ජනපතිවරණයයි. ඔක්තෝබර් අට දා ජනපතිවරණය ප්‍රකාශයට පත්කරනවා.''

(අද)
gossip lanka