හරීන්ට හොම්බට හැටක් නෙලනවා - රන්ජන්

කවුරු වුවත් තමනට හොම්බට එකක් ගැහුවහොත් තමනට ඔහුට හොම්බට හැටක් නෙලන බව රාජ්‍ය ඇමති රන්ජන් රාමනායක මහතා පවසයි.

කොකේන් ගහන ඇමතිවරුන් ගැන හෙලි කිරීමෙන් පසු රාමනායක මහතාගේ හොම්බට අනින බවට ඇමති හරීන් ප‍්‍රනාන්දු විසින් කල ප‍්‍රකාශයකට ප‍්‍රතිචාර ලෙස ඔහු මෙම අදහස් පල කලේය.
ඒඩ්ස් (HIV) පරීක්‍ෂණයක් කරන්න රන්ජන් බෑ කියයි !

තමන්ට ඒඩ්ස් සදහා රුධිර පරීක්‍ෂණයක් කර ගන්නැයි කර ඇති ඉල්ලීම රාජ්‍ය ඇමති රන්ජන් රාමනායක මහතා බැහැර කරයි.

ඔහු සදහන් කරන්නේ ඒඩ්ස් ඇති පුද්ගලයෙකුට තමන් මෙන් නිරෝගීව ශක්තිමත්ව සිටිය නොහැකි බවයි.

කොකේන් කමිටුව හමුවේ සාක්‍ෂි දීමෙන් පසු මාධ්‍ය වෙත අදහස් පල කරමින් ඔහු මෙම අදහස් පල කලේය.