සම්බා සහ නාඩුවලට උපරිම සිල්ලර මිලක් !

අප්‍රේල් මස පළමු වැනිදා සිට නාඩු සහල් කිලෝවක් රුපියල් 80ක්ද, සම්බා සහල් කිලෝවක් රු. 85ක්ද ලෙස උපරිම සිල්ලර මිලකට අලෙවි කිරීමට අදාළව රජයේ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරන බවත් ඊට අදාළව වෙළෙඳපොළ තුළ සහල් අලෙවි කිරීම සිදුවිය යුතු බවත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා පවසයි.
වී ගොවියා රැක ගැනීම පිණිස පෞද්ගලික වී මෝල් හිමියන්ගේ එකඟතාව මත මෙම තීරණය ගත් බවත් එහිදී වී මෝල් හිමියන් වී මිලදී ගන්නා විට නාඩු වී කිලෝවක් රුපියල් 38කටද, සම්බා වී කිලෝවක් රුපියල් 41ක මිලකටද මිලදී ගැනීමට එකඟ වූ බවද ඇමැතිවරයා පවසයි. එසේම සහල් මිල යම් කිසි ආකාරයකින් වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය වුවහොත් ගොවියාටද ආදායමෙන් කොටසක් ලබාදිය යුතු බවත් සඳහන් කරමින් ඇමැතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ ඉදිරියේදී පොහොර නොමිලේ ලබාදීමට පියවර ගන්නා බවයි.

වී මිලදී ගැනීම් කටයුතු මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇති අතර ඒ වෙනුවෙන් රජය බිලියනයකට අධික මුදලක් වෙන්කර ඇති බවත් ඉදිරියේදී තවත් මුදල් වෙන් කිරීමට නියමිත බවත් සඳහන් කරමින් ඇමැතිවරයා ප්‍රකාශ කරන්නේ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට මිලියන සියයක මුදලක් පළමු අදියර යටතේ වී මිලදී ගැනීම් සඳහා දී ඇති බවයි.