"තිලංග නැවතත් ජය ගනියි - නව ක්‍රිකට් සභාපති තිලංගගේ නියෝජිත ශම්මි සිල්වා" සුමතිගේ අපේක්ෂකයාට වැඩි ඡන්ද 27ක්!

ශ‍්‍රි ලංකා ක‍්‍රිකට් ආයතනයට නිලධාරීන් තෝරා පත් කර ගැනීමට පැවති නිලවරණයෙන් සභාපති ධුරය සදහා වැඩි ඡන්දයෙන් ශම්මිද සිල්වා මහතා තේරී පත් විය. ඔහු ඡන්ද 83ක් ලබා ගත් අතර සභාපති ධුරය සදහා තරග වැදුනු අර්ජුන රණතුංග පාර්ශවයේ ජයන්ත ධර්මදාස මහතාට ලැබී තිබුනේ ඡුන්ද 56කි.
හිටපු ක‍්‍රිකට් සභාපති තිලංග සුමතිපාල මහතා සහයෝගය දැක්වූයේද ජයග‍්‍රාහී ශම්මිද සිල්වා මහතාටයි.